O nama

Profil tvrtke

Sjedište poduzeća
Zagreb, Grahorova 15
Ostali uredi
Dubrovnik, Put Iva Vojnovića 31a
Vukovar, Vatikanska 7
Vlasništvo
privatno organizirano kao d.d.
Godišnji obrt
15.000.000,00-30.000.000,00 kn
Direktor
Ante Krešimir Jagić, dipl. ing. arh.
Godina osnutka
1946.
Stalno zaposleni djelatnici
78
Glavni investitori u periodu od 1995. do 2024.
Adris grupa d.d.
Club Adriatic d.o.o.
Croatia Airlines d.d.
Dalekovod Eko d.o.o.
Dalmatinska panorama
Dubrovnik – BABIN KUK d.d.
EKO d.o.o.
F.K.T. d.o.o.
FINA
Glavice projekt d.o.o.
Grad Dubrovnik
Grad Ogulin
Grad Požega
Grad Vinkovci
Grad Vukovar
Grad Zadar
Grad Zagreb
Gravosa d.o.o.
GTC Nekretnine Istok
HEP Toplinarstvo d.o.o.
Hrvatska poštanska banka
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Jadranturist Rovinj
Klinička bolnica Merkur
Klinički bolnički centar Rebro
Krapinsko-zagorska županija
Marlera Golf Ltd.
Ministarstvo financija RH
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva RH
Ministarstvo obrane RH
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministarstvo vanjskih poslova
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH
Nacionalni park Plitvička jezera
Ombla dvor d.o.o.
OMV
Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić - Sisak
Opća bolnica Virovitica
Opća bolnica Zabok
Opća bolnica Zadar
Općina Stubičke toplice
Pevec d.o.o.
PGM Ragusa d.d.
Pliva d.d.
Privredna banka d.d.
Rekreacijsko turistički centar Nin d.o.o.
Spiona d.o.o. Dubrovnik
SG Splitska banka d.d.
Sveučilište u Dubrovniku
Tvornica duhana Rovinj d.o.o.
Valamar turistički projekti d.o.o.
Varaždinska županija
Zagrebačka banka d.d.
Zagrebački holding
Županijska bolnica Čakovec
Inopartneri
Japan International Cooperation Center
Međunarodna federacija crvenog križa i polumjeseca Wertheim, Beč, Austrija
Arcadis Bou/lnfra Amsterdam, Nizozemska
Crapnell Chamberlain Associates, Surrey, London, Engleska
J & W Technik GmbH, Landschlacht, Švicarska
Raytheon Engineers & Constructors, Surrey, London, Engleska
Dynamar Consultancy BV, Alkmaar, Nizozemska
BIS Healthcare Group, UK
LSMW GmbH, Austrija